De Birkman Methode

De Birkman-methode is een zelfbeoordelinginstrument, ontwikkeld door dr. Roger Birkman van Birkman International in Houston.

Deelnemers vullen een uitgebreide vragenlijst in. Birkman International verwerkt deze tot een persoonlijke rapportage die ingaat op:

  • beroepsmatige belangstelling
  • stijl van werken: sterke en zwakke kanten
  • behoeften ten aanzien van de werkomgeving
  • stressgedrag

De Birkman-rapportages geven invullers een helder inzicht in hun sterkten en zwakten, behoeften, belangstelling en stressgedrag. Dit onafhankelijk feedbackinstrument vergroot het zelfinzicht. De totale rapportage bestaat uit ongeveer 75 bladzijden en is in het Nederlands, evenals de vragenlijst.

Er bestaat uitgebreide informatie over de statistische onderbouwing van de methode. Hier volstaat te zeggen dat de Birkmanmethode helemaal voldoet aan de eisen die aan een goede psychologische methode worden gesteld: gestandaardiseerd, objectief, betrouwbaar en valide. Verdere informatie hierover is op aanvraag beschikbaar.

 

$image->caption

“Als consultant, coach en trainer is de Birkman Methode voor mij een waardevol hulpmiddel. Het geeft veel (zelf)inzicht, bewustwording en ondersteuning bij de ontwikkeling van mensen en bedrijven! ”

Bas van Loon , ervaren Birkman consultant Bas van Loon , ervaren Birkman consultant
Van Loon & Van Loon