Hoe werkt het?

De Birkman methode gaat uit van een gestandaardiseerde vragenlijst die door de klant via internet wordt ingevuld. Vervolgens worden de antwoorden vergeleken met die van een database van bijna 400.000 mensen.

 

De uitkomsten van zo'n 55 verschillende scores worden omgezet in een groot aantal verschillende rapportages, bij elkaar maximaal 75 pagina's. Elk rapport is uniek en vereist toelichting. Mensen zijn niet in te delen in gestandaardiseerde types. Daarom is een gecertificeerde Birkman-consultant nodig om iemand in staat te stellen de scores te doorgronden en deze betekenis te geven in de eigen situatie. De consultant mag dan ook nimmer een rapport zonder toelichting verstrekken. Hij of zij gaat samen met de klant de uitkomsten bespreken en helpt deze te interpreteren.

De rapportage kan in een eenmalig kortdurend persoonlijk consult worden uitgelegd, maar ook onderdeel zijn van een langer coachingstraject.

 

$image->caption

“De Birkman rapporten en de consultant hebben me op belangrijke momenten in mijn loopbaan ondersteund om zelf goed onderbouwde beslissingen te nemen.”

Anjo Marcelis Anjo Marcelis
ING Insurance Group HR