Privacy reglement

Privacy reglement Birkman.nl

Privacy & Disclaimer
We willen je graag informeren hoe we met jouw privacy omgaan. We houden ons aan de privacywet, hetgeen betekent dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Registratie
Zodra je Birkman professional wordt bij Birkman.nl maken wij een profiel aan op onze consultantpagina op onze website. Hiervoor vragen we je, met jouw goedkeuren, om ons bedrijfsgegevens toe te sturen zoals: adres, telefoonnummer, website, mailadres, bedrijfsnaam, logo en eventueel een aantal foto’s. Dit alles om doelgericht te kunnen faciliteren en ondersteunen en om aanvragen te kunnen verdelen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jouw ingevoerde gegevens uitsluitend aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Nieuwsbrief & Uitnodigingen
Birkman.nl stuurt regelmatig nieuwsbrieven en uitnodigingen waarmee wij ons netwerk bestaande uit Birkman Professionals en geïnteresseerden  informeren over actuele ontwikkelingen en onze toekomstige events, trainingen of bijeenkomsten. Iedere nieuwsbrief of uitnodiging bevat (onderaan) een link waarmee je je direct kunt afmelden voor toekomstige mailingen. Daarnaast stuurt Birkman.nl voorafgaand aan het event een (service)mail naar bezoekers van dat specifieke event. Deze mail wordt een paar dagen van tevoren verstuurd en bevat praktische informatie over het betreffende event (bijv. programma, locatie en parkeerinfo).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website in de vorm van jouw IP adres en bezochte pagina’s. Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website en kunnen we eventuele problemen makkelijker oplossen. Zo kunnen we onze dienstverlening optimaliseren zodat we jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Social Media
Via onze website worden cookies geplaatst door Facebook, Google, YouTube, Twitter en LinkedIn. Wij gebruiken hun diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken en om video’s te tonen. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens jouw bezoek aan onze website. Wij hebben hier geen invloed op. De genoemde partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien dit wettelijk wordt verplicht. Deze partijen zijn aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stellen zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien je een relatie met Birkman.nl hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen indien je niet benaderd wilt worden met informatie over onze diensten.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Huidige publicatie: Donderdag 17 mei 2018

“Birkman is een niet te manipuleren methode, waar je een leven lang profijt van hebt. Uniek door het inzicht in de behoeften van het individu ten opzichte van de wereld om zich heen.”

drs. Ellen Goedings drs. Ellen Goedings
psycholoog @ psychologenpraktijk PUUR en programmamanager@politieacademie