Roger Birkman

Roger Birkman (1919-2014) is de ontwikkelaar van de Birkman Methode. Tijdens de 2e wereldoorlog was hij als vlieger en instructeur gestationeerd in Engeland en maakte vele bombardementsvluchten. Hij werd geboeid door de invloed die onjuiste aannames en waarnemeningen (zowel visueel als interpersoonlijk) hadden op de prestaties van piloten. Zijn vliegtuig werd boven Belgie neergeschoten maar via de ondergrondse wist hij te overleven tot de geallieerde troepen Belgie bevrijden 

Terug in de USA werd hij door het leger belast met het ontwikkelen van een test die veteranen zou kunnen ondersteunen bij keuzes in beroep en/of studie. Geleidelijk aan raakte hij door zijn verdere studie psychologie steeds meer geinteresseerd in de combinatie van beroeps-interesses en persoonlijkheid. Zijn eerste vragenlijst:  Test of Social Comprehension gaf hem het inzicht dat de meeste mensen over zichzelf vaak andere antwoorden geven dan wanneer ze worden gevraagd naar andere mensen.

Die wetenschap deed hem besluiten om een verbeterde versie de Birkman Method te noemen. In 1951 startte hij daarmee zijn eigen researchbedrijf. Vanaf het begin was Roger er van overtuigd dat de toepassing in de praktijk door professionals op het gebied van selectie, coaching, advies of organisatieadvies moest worden gedaan. Zijn bedrijf leidde (en doet dat nog steeds) onafhankelijke consultants op om met de methode te werken. Hij zelf en zijn organisatie wijdde zich aan onderzoek, validatie, en het ontwikkelen van toepassingen op basis van de praktische ervaringen van de consultants.

Een grote sprong werd gemaakt toen hij tijdens zijn promotie (1961) de mogelijkheden van de computer ging benutten. Deed hij aanvankelijk 5 rapportages per dag, door de automatisering werden het er vele malen meer. Door die vele nieuwe data werd ook beter en meer research mogelijk. In 1990 ging Birkman al online en werd van 2001 door het gebruik van internet steeds beter, sneller, vollediger en betrouwbaarder, Roger bleef tot op de hoge leeftijd CEO van de organisatie en werd in 2005 opgevolgd door zijn dochter Sharon Fink.

$image->caption

“Als consultant, coach en trainer is de Birkman Methode voor mij een waardevol hulpmiddel. Het geeft veel (zelf)inzicht, bewustwording en ondersteuning bij de ontwikkeling van mensen en bedrijven! ”

Bas van Loon , ervaren Birkman consultant Bas van Loon , ervaren Birkman consultant
Van Loon & Van Loon