Wat krijgt u?

De Birkmanscores worden beschreven in meer dan 70 pagina's. In principe krijgt u ze allemaal, uw rapport is uw eigendom. Afhankelijk van uw adviesvraag, uw leerdoel of uw coachingsthema's zal uw Birkmanconsultant vaak een selectie maken. 

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

sterkten en behoeften
12 pagina's met een persoonlijke uitleg van uw scores op 11 aspecten met uw sterkten, de omgeving die u nodig heeft om uw sterkten te ontplooien en uw reactief gedrag wanneer die omgeving daaraan niet voldoet.

de stresspagina's
9 pagina's waarin uw disfunctionele gedrag wordt beschreven, wat u kunt doen om dit op te lossen, waarom u zo negatief reageert en hoe u beter preventief ervoor kunt zorgen dat dit gedrag minder voorkomt.

belangstellingsgebieden
een overzicht van activiteiten waar uw hart naar uit gaat.

coachingspagina
een korte beschrijving van u, gevolgd door een handleiding die geschreven is voor een ander over hoe hij/zij het beste met u kan omgaan.

de grid
een korte, gemiddelde en daardoor wat minder betrouwbare samenvatting van al uw scores.

werkstijlen
een aantal scores die voortkomen uit veel bijzondere onderzoeken en die met name informatie geven over uw gedrag in een arbeidsorganisatie.

organistatie en managementstijl
een rapportage die varieert in omvang (1-7 pagina's) omdat alleen de meest opvallende en kenmerkende aspecten van de betrokkene worden benoemd.

carrieremanagement
een uitgebreide rapportage (12-15 pagina's) waarin uw scores worden vergeleken met 800 profielfuncties. Hierin wordt aangegeven in hoeverre  uw scores overeenkomen met mensen uit de grote Birkman database die dat werk met plezier en succes doen.

coaching rapport
een uitgebreid rapport van meer dan 20 pagina's dat nog eens op een andere manier uw scores combineert en beschrijft.

“De Birkman rapporten en de consultant hebben me op belangrijke momenten in mijn loopbaan ondersteund om zelf goed onderbouwde beslissingen te nemen.”

Anjo Marcelis Anjo Marcelis
ING Insurance Group HR